KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ỐNG u.PVC 2023

Kết quả thử nghiệm ống u.PVC

Các tin khác

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ỐNG PPR

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ỐNG PPR

Kết quả thử nghiệm ống u.PVC
ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Kết quả thử nghiệm ống u.PVC
Chứng nhận hợp quy QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận hợp quy QCVN 16:2019/BXD

Kết quả thử nghiệm ống u.PVC
Phiếu kết quả thử nghiệm ống.

Phiếu kết quả thử nghiệm ống.

Kết quả thử nghiệm ống u.PVC
Chứng nhận hợp quy QCVN 16:2017/BXD

Chứng nhận hợp quy QCVN 16:2017/BXD

Kết quả thử nghiệm ống u.PVC

Đối tác

LG Chem
AGC Phu My
TPC VINA
Pr 1