Thông báo bảng giá PPR mới

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU Á
Lô C4 - KCN Tràng Duệ - An Dương - Hải Phòng
ĐT : 02253.719 083 - 02253.719 084  Fax : 02253.717 141

Thông báo bảng giá PPR mới áp dụng từ ngày 01/10//2021 - Chi tiết xem tại đây

Các tin khác

Thông báo sản phẩm Cút Thu u.PVC

Thông báo sản phẩm Cút Thu u.PVC

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU Á Lô C4 - KCN Tràng Duệ - An Dương - Hải Phòng ĐT : 02253.719 083 - 02253.719 084  Fax : 02253.717 141 Thông báo bảng giá ...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁ SẢN PHẨM PPR

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU Á Lô C4 - KCN Tràng Duệ - An Dương - Hải Phòng ĐT : 02253.719 083 - 02253.719 084  Fax : 02253.717 141 Thông báo bảng giá ...
Thông báo sản phẩm u.PVC mới

Thông báo sản phẩm u.PVC mới

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU Á Lô C4 - KCN Tràng Duệ - An Dương - Hải Phòng ĐT : 02253.719 083 - 02253.719 084  Fax : 02253.717 141 Thông báo bảng giá ...

Thông báo sản phẩm u.PVC mới

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU Á Lô C4 - KCN Tràng Duệ - An Dương - Hải Phòng ĐT : 02253.719 083 - 02253.719 084  Fax : 02253.717 141 Thông báo bảng giá ...

Thông báo sản phẩm u.PVC mới

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU Á Lô C4 - KCN Tràng Duệ - An Dương - Hải Phòng ĐT : 02253.719 083 - 02253.719 084  Fax : 02253.717 141 Thông báo bảng giá ...

Hội nghị Hoà Bình 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU Á Lô C4 - KCN Tràng Duệ - An Dương - Hải Phòng ĐT : 02253.719 083 - 02253.719 084  Fax : 02253.717 141 Thông báo bảng giá ...

Thông báo sản phẩm u.PVC mới

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU Á Lô C4 - KCN Tràng Duệ - An Dương - Hải Phòng ĐT : 02253.719 083 - 02253.719 084  Fax : 02253.717 141 Thông báo bảng giá ...

Thông báo các sản phẩm mới

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU Á Lô C4 - KCN Tràng Duệ - An Dương - Hải Phòng ĐT : 02253.719 083 - 02253.719 084  Fax : 02253.717 141 Thông báo bảng giá ...

Đối tác

LG Chem
AGC Phu My
TPC VINA
Pr 1