Tuyển dụng

Tuyển công nhân sản xuất tại nhà máy

Tuyển công nhân sản xuất tại nhà máy

Tuyển công nhân sản xuất tại nhà máy ( lương 7-10 triệu đồng/ tháng trở lên )
Tuyển nhân viên kinh doanh phát triển thị trường tại các tỉnh

Tuyển nhân viên kinh doanh phát triển thị trường tại các tỉnh

Tuyển nhân viên kinh doanh phát triển thị trường tại các tỉnh ( lương > 10 triệu )  

Đối tác

LG Chem
AGC Phu My
TPC VINA
Pr 1