Ống gen dây điện Asico

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU Á
Lô C4 - KCN Tràng Duệ - An Dương - Hải Phòng
ĐT : 02253.719 083 - 02253.719 084  Fax : 02253.717 141

Thông báo bảng giá mới áp dụng từ ngày 01/01//2020 - Chi tiết xem tại đây
 
BẢNG GIÁ ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN ĐÀN HỒI PVC - ASICO 
Đường kính Trọng lượng (kg/cuộn)             Đơn giá/m              (đ/m) Đơn giá lẻ/cuộn Số m/cuộn
Φ 16 1,9 3,800 190.000 50m
Φ 20 2,4 4,640 232.000 50m
Φ 25 2,6 6,520 261.000 40m
Φ 32   14.120 353.000 25m
 

Đối tác

LG Chem
AGC Phu My
TPC VINA
Pr 1