Chính sách chất lượng

Công ty cổ phần nhựa Châu Á chuyên sản xuất các sản phẩm ống và phụ kiện bằng nhựa chất lượng cao cho thị trường Việt Nam và Quốc Tế cam kết thực hiện chính sách chất lượng.

- Đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng bằng sản phẩm chất lượng cao, giá cả hợp lý và phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

- Sáng tạo, cải tiến, thay đổi công nghệ sản xuất dựa trên cơ sở hiện đại hóa nhằm loại bỏ, giảm thiểu các mối nguy cơ và rủi ro liên quan đến chất lượng, môi trường và an toàn sức khỏe.

- Chăm lo ngày một tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

- Xây dựng và kiện toàn bộ máy; tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động linh hoạt có hiệu quả.

- Cung cấp đầy đủ nguồn lực cần thiết để xây dựng và duy trì hệ thống quản lý ISO 9001:2015 trong công ty.


"Chính sách chất lượng của Asico là hướng đến cung cấp cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ chất lượng nhất! "

Đối tác

LG Chem
AGC Phu My
TPC VINA
Pr 1